ΤΕΛΟΣ στην ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΛΟΣ στην ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΛΟΣ στην ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ μετά την 7ετία

Σύμφωνα με το άρθρο 50 του Νόμου 4784/2021 ΦΕΚ 40/Α / 16-3-21 σε περίπτωση μεταβίβασης ενός αυτοκινήτου, η παρακράτηση κυριότητας αίρεται αυτοδίκαια μετά την παρέλευση επτά ( 7 ) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας, στην οποία έχει αυτή καταγραφεί, χωρίς να υπάρχει πλέον η υποχρέωση του ιδιοκτήτη να προσκομήσει περαιτέρω δικαιολογητικά.

×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.